Э-кономика


Журнал призначений для студентів, магістрантів, аспірантів та фахівців, які цікавляться економічними проблемами різної етимології та дає змогу студентській науковій громадськості ознайомитися з результатами досліджень студентів та молодих вчених-економістів.


Формування третього випуску здійснюється в рамках проведення Х міжнародної Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність «Форвард-2019» та ХV-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум – 2019».СТАТТІ У ЗБІРНИК ПРИЙМАЮТЬСЯ ЗА НАСТУПНИМИ ТЕМАТИЧНИМИ НАПРЯМКАМИ:


1. Актуальні проблеми менеджменту підприємств та управління персоналом;

2. Маркетинг: проблемні аспекти, глобальні тенденції та рекламний бізнес;

3. Актуальні проблеми обліку, аудиту та оподаткування: національні та міжнародні аспекти;

4. Бізнес-аналітика та бізнес-адміністрування;

5. Актуальні питання банківської справи та управління фінансами в умовах глобальної економіки;

6. Дослідження проблем міжнародних економічних відносин та міжнародної торгівлі в умовах євроінтеграційних процесів;

7. Тенденції та особливості управління інноваційними та інвестиційними процесами;

8. Правове забезпечення виробничо-підприємницької діяльності та правова охорона об’єктів інтелектуальної власності;

9. Соціально-економічні процеси та комунікації на рівні держави і підприємства;

10. Історія, сучасність та перспективи розвитку економічної теорії;

11. Актуальні питання економіки: глобальні та національні аспекти в контексті розвитку і управління;

12. Інформаційні технології та медіакомунікації, як ефективні інструменти управління та забезпечення економічної безпеки;

13. Актуальні питання управління підприємствами сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу в умовах глобалізації та діджиталізації;

14. Підприємство, торгівля та біржова діяльність: глобальні тенденції та національні особливості розвитку в цифрову еру.


ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ