Э-кономика


Журнал призначений для студентів, магістрантів, аспірантів та фахівців, які цікавляться економічними проблемами різної етимології та дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результатами досліджень студентів та молодих вчених-економістів.

 

Формування другого випуску здійснюється в рамках проведення щорічної (ІХ) міжнародної Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність «Форвард-2018».

 

СТАТТІ У ЗБІРНИК ПРИЙМАЮТЬСЯ ЗА НАСТУПНИМИ ТЕМАТИЧНИМИ НАПРЯМКАМИ:

1. Проблеми підвищення ефективності управління підприємствами та персоналом;

2. Маркетинг: проблемні аспекти та глобальні тенденції;

3. Актуальні проблеми обліку, аналізу та аудиту в економічній діяльності;

4. Тенденції та особливості управління інноваційними та інвестиційними процесами;

5. Правове забезпечення виробничо-підприємницької діяльності та правова охорона об’єктів інтелектуальної власності;

6. Управлінські та фінансові аспекти конкурентоспроможності: продукція, підприємство, держава;

7. Соціально-економічні процеси та комунікації на рівні держави і підприємства;

8. Історія, сучасність та перспективи розвитку економічної теорії;

9. Актуальні питання економічної безпеки в умовах глобалізації;

10. Інформаційні технології та медіакомунікації, як ефективні інструменти управління.

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ